Política de qualitat

“La política de qualitat d’ÀRIDS MANLLEU, S.A. és la de garantir la satisfacció dels nostres clients a través de la qualitat en la  “Producció d’àrids per formigó, morter, mescles bituminoses i capes granulars i en el servei donat en el lloguer de camions” així com del tracte directe, potenciant la participació de tot el personal i eliminant les activitats que no aportin valor afegit als nostres clients, millorant contínuament la competitivitat, comprometent-se la direcció a complir amb els requisits legals i reglamentaris establerts.

D’acord amb aquesta política, s’ha establert un sistema de gestió de la qualitat, que garanteix que les activitats emmarcades dins el mateix es porten a terme d’acord amb les directrius especificades i que en base a aquesta s’estableixen periòdicament a tots els nivells de l’organització objectius, realitzant un seguiment en que podem mesurar la nostra millora”Gerència,
Octubre 2010